Połączenie sił do początek
pozostanie razem to postep,
wpsólna praca to sukces.

Henry Ford

POMAGAMY NASZYM KLIENTOM ROZWINĄĆ SKRZYDŁA W ZAKRESIE:

Inwestycje
Badania
i rozwój
Środowisko
Projekty IT
Rolnictwo

O Firmie

ZREALIZOWALIŚMY PONAD 100 DOFINANSOWANYCH PROJEKTÓW

Działając na szeroko rozumianym rynku usług konsultingowych, od samego początku istnienia specjalizujemy się w pozyskiwaniu zewnętrznego, bezzwrotnego finansowania. Zrealizowaliśmy ponad 100 projektów dla przedsiębiorstw, samorządów czy fundacji. W większości były to projekty inwestycyjne lub projekty miękkie  z wykorzystaniem instrumentów finansowych:

 • Regionalnych Programów Operacyjnych
 • Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
 • Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 • Norweskiego Mechanizmu Finansowego
 • Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Najważniejszym celem w naszej działalności jest uczciwa i profesjonalna obsługa oraz rzetelna realizacja powierzonych nam zadań. Uważnie wsłuchujemy się w potrzeby naszych klientów i elastycznie dopasowujemy usługi do ich oczekiwań. Nasze informacje, także te związane z bezzwrotnym finansowaniem, są zawsze aktualne. Na bieżąco monitorujemy dostępne programy dofinansowań, zmieniające się wytyczne, przepisy czy rozporządzenia.

Dzięki sukcesom na polu dotacji grono zadowolonych klientów systematycznie rośnie. Nasza firma dynamicznie rozwija się i poszerza ofertę już od 2009 roku.

Oferta

Rolnictwo – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Głównym celem jest pobudzenie polskiego rolnictwa poprzez stymulowanie rozwoju technologicznego oraz podnoszenie konkurencyjności całego sektora.

KTO MOŻE SIĘ UBIEGAĆ?

Powyższe programy skierowane będą przede wszystkim do rolników oraz osób zamieszkałych na terenach wiejskich.

Do kosztów kwalifikowanych możemy zaliczyć:

 • Zakup środków trwałych min: ciągników rolniczych, wszelkiego rodzaju maszyn związanych z rolnictwem itp.
 • Wydatki na roboty i materiały budowlane

  Budowa budynków inwentarskich, modernizacja technologiczna itp.
 • Nabycie wartości niematerialnych i prawnych
  
Wraz z kosztem ich instalacji, czyli np. licencji.

Głównie działania to:

 • Modernizacja Gospodarstw Rolnych
 • Premie dla młodych rolników
 • Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej
 • Rozwój usług rolniczych
 • Restrukturyzacja małych gospodarstw itp.

Inwestycje dla firm

Kończąca się perspektywa finansowania 2007 – 2013 r. stworzyła możliwości do rozwoju wielu różnych projektów inwestycyjnych. Umożliwiła podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw i wdrożenia innowacji. Przed nami kolejny okres programowania 2014 – 2020 r., który również przewiduje spore środki dla firm. Pochodzić one będą z trzech głównych źródeł:

 • Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
 • Regionalnego Programu Operacyjnego
 • Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Głównym ich celem jest pobudzenie polskiej gospodarki i innowacyjności poprzez stymulowanie rozwoju instytucji i przedsiębiorstw, wspieranie rozwoju technologicznego oraz podnoszenie konkurencyjności całego sektora MŚP.

KTO MOŻE SIĘ UBIEGAĆ?

Powyższe programy skierowane będą przede wszystkim do sektora Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

RODZAJE WSPIERANYCH INWESTYCJI

W ramach wyposażenia, doposażenia rozbudowy i zwiększenia innowacyjności przedsiębiorstw:

 • Budowa, rozbudowa lub rozszerzenie działalności.
 • Wprowadzenie zasadniczych zmian w procesie produkcyjnym lub zmiana w sposobie świadczenia usług.
 • Unowocześnienie składników majątku trwałego niezbędnego do rozwoju działalności gospodarczej.
 • Racjonalizacja logistyki sprzedaży towarów i usług.

Do kosztów kwalifikowanych możemy zaliczyć:

 • Zakup środków trwałych
  Czyli niezbędnego sprzętu, wyposażenia, urządzeń bezpośrednio związanych z realizacją projektu.
 • Wydatki na roboty i materiały budowlane
  Związane z budową lub dostosowaniem budynków i pomieszczeń do określonych wymogów danej branży.
 • Nabycie nieruchomości
  Zabudowanej (tj. budynku wraz z gruntem, na którym stoi) lub niezabudowanej bezpośrednio związanej z celami projektu objętego wsparciem (do wysokości 10% wydatków kwalifikowalnych projektu).
 • Zakup lub leasing środków transportu
  (w ograniczonym zakresie)
Niezbędnych do realizacji projektu.
 • Nabycie wartości niematerialnych i prawnych

  Wraz z kosztem ich instalacji, czyli np. licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej

Informatyka i biznes

W poprzednich latach informatyzacja była jednym z kluczowych punktów budżetu europejskiego w Polsce. Realizacji tego celu służyły liczne programy regionalne oraz ogólnopolski Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (PO IG) obejmujący działania:

 • 8.1 –  Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej;
 • 8.2 – Wspieranie elektronicznego biznesu typu B2B;
 • Dotacje przyznawane były na wdrożenia systemów związanych z zarządzaniem zasobami przedsiębiorstw (ERP) oraz narzędzi do współpracy pomiędzy firmami (B2B). Środki można było pozyskać także na zakup nowoczesnego sprzętu IT dla firm, laboratoriów. Obecnie projekty te objęte zostaną przez Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR) i kolejne programy regionalne. 

  POSTAWMY NA SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ

  Finansowanie będą mogły uzyskać przedsięwzięcia związane z wdrażaniem zaawansowanych rozwiązań opartych na tzw. technologiach informacyjno-komunikacyjnych (TIK), w tym systemów zarządzania:

  • przedsiębiorstwem (ERP)
  • relacjami z klientem (CRM)
  • łańcuchem dostaw (SCM)
  • współpracą między firmami (B2B)

  Do kosztów kwalifikowanych możemy zaliczyć:

  • Zakup środków trwałych
    
- czyli niezbędnej infrastruktury informatycznej (serwery, macierze danych, komputery, drukarki, osprzęt sieciowy itp.)
  • Korzystanie z usług
    
- informatycznych, technicznych, wdrożeniowych, analiz przed wdrożeniowych.
   Nabycie wartości niematerialnych i prawnych
- wraz z kosztem ich instalacji, czyli np. licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej (m.in. systemy CRM, ERP, B2B etc.)
  • Szkolenia 

   - niezbędne do wdrożenia rozwiązania elektronicznego dla osób zaangażowanych w realizację projektu objętego wsparciem.

  Zaufali nam

  logo_white

  ul. Dworcowa 62
  62-400 Słupca
  tel.: 600 834 876
  e-mail: office@house4human.pl

  Napisz do nas: